Het tyfoonseizoen is aangebroken. Welke veiligheidskennis moet u weten over fotovoltaïsche energiecentrales?

2023-08-08 Bron:

De sterke wind die door de tyfoon wordt veroorzaakt, kan schade veroorzaken aan de fotovoltaïsche modules van de fotovoltaïsche elektriciteitscentrale. Hoge windsnelheden en het oscillerende effect van de wind zorgen ervoor dat de fotovoltaïsche modules barsten, vervormen of vallen, waardoor de efficiëntie van de energieopwekking van de elektriciteitscentrale wordt aangetast. De aanhoudende hevige regenval, gepaard gaande met tyfoons, kan vocht, schade of kortsluiting veroorzaken aan de apparatuur in de elektriciteitscentrale. Met name de kabels en connectoren van de elektriciteitscentrale zijn gevoelig voor vocht en corrosie, wat gemakkelijk kan leiden tot lekkage of uitval van de elektriciteitscentrale. Tyfoons kunnen ook stroomonderbrekingen in het elektriciteitsnet veroorzaken. Zodra de elektriciteitsvoorziening op het elektriciteitsnet wordt onderbroken, kan de fotovoltaïsche energiecentrale de opgewekte elektrische energie niet naar het elektriciteitsnet overbrengen, wat resulteert in de sluiting van de elektriciteitscentrale. Als de fotovoltaïsche energiecentrale bovendien niet over back-upstroom of energieopslagapparatuur beschikt, kan deze mogelijk niet blijven functioneren tijdens een stroomstoring.

Photovoltaic power station damage

Photovoltaic power station damage

Photovoltaic power station damage

Photovoltaic power station damage

Tips voor elektriciteitscentrales

De opeenvolgende indringers van tyfonen vormen ongetwijfeld een grote test voor fotovoltaïsche modules die buitenshuis worden blootgesteld. Welke kennis moeten eigenaren van fotovoltaïsche energiecentrales hebben in het licht van een tyfoon?


01. Controleer voordat de tyfoon komt of de apparatuur van de fotovoltaïsche energiecentrale in goede staat verkeert, vooral belangrijke componenten zoals accu's, omvormers en aansluitdozen, en repareer of vervang beschadigde apparatuur op tijd om de normale werking van de installatie te garanderen. energiecentrale.


02. Zorg ervoor dat de vaste voorzieningen van de fotovoltaïsche centrale stevig en betrouwbaar zijn, zoals de beugels van zonnepanelen en de bevestiging van kabels, om het risico op tyfoons te verkleinen. Deze omvatten onder meer of de schroefbevestigingen en bevestigingsmiddelen stevig zijn bevestigd en of de midden- en zijdrukblokken van de fotovoltaïsche energiecentrale los zitten. Bevestig ze op tijd. Besteed bovendien aandacht aan het versterken van belangrijke onderdelen, zoals batterijopslagfaciliteiten en installatielocaties van omvormers, om te voorkomen dat ze beschadigd of vernietigd worden.


Controleer bij fotovoltaïsche energiecentrales die zijn geïnstalleerd met haken en klemmen of de haken en klemmen stevig zijn geïnstalleerd. Voor een fotovoltaïsche elektriciteitscentrale geïnstalleerd op een plat dak kunnen dubbele strengen ijzerdraad van 2 mm² worden gebruikt om de tandemmodules aan de loefzijde te binden en te bevestigen. Bij elektriciteitscentrales met relatief kleine vaste pijlers kunnen zandzakken, betonblokken, stenen etc. worden gebruikt om het contragewicht van de elektriciteitscentrale te vergroten. Er moeten zo snel mogelijk fotovoltaïsche elektriciteitscentrales zonder beschermbeugels worden geïnstalleerd en de winddichte trekstangen moeten worden vastgemaakt. De grondkrachtcentrale moet de grondankers aan beide zijden van de array op tijd aanstampen.


03. Formuleer noodplannen voor fotovoltaïsche energiecentrales, inclusief responsmaatregelen als er tyfonen komen, regelingen voor de evacuatie van personeel, het stilleggen en herstellen van apparatuur, enz. Zorg ervoor dat teamleden bekend zijn met de inhoud van het noodplan en voer regelmatig oefeningen en trainingen uit.


04. Onderhoud de communicatie en coördinatie met lokale energiebedrijven, overheidsdiensten en andere eigenaren van fotovoltaïsche energiecentrales, deel informatie en middelen en reageer gezamenlijk op de impact van tyfonen.


05. Controleer nadat de tyfoon is gepasseerd de isolatie en afdichting van alle elektrische apparatuur in de fotovoltaïsche elektriciteitscentrale en controleer of de AC- en DC-klemmen normaal zijn aangesloten. In geval van laag terrein, hoog waterpeil, overstroming van de combinerbox, enz., moet de fotovoltaïsche krachtcentrale op de grond proberen de op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer van de locatie te verwijderen of op een hoger gelegen terrein te verplaatsen.


Windcomponenten

Wanneer een tyfoon voorbijtrekt, kan de sterke wind druk en trillingen op de zonnepanelen veroorzaken, wat kan leiden tot losraken of schade aan de constructie. Vooral bij zwak geïnstalleerde of verouderde componenten kan de wind ervoor zorgen dat de componenten eraf vallen of beschadigd raken. De zware regenval veroorzaakt door de tyfoon kan ervoor zorgen dat het oppervlak van de fotovoltaïsche module wordt geërodeerd door regenwater, waardoor het lichttransmissievermogen en de efficiëntie van de energieopwekking worden aangetast. Regenwater kan ook in componenten terechtkomen, waardoor elektrische storingen of corrosie van componenten ontstaan. Naast het vooraf nemen van voorzorgsmaatregelen, is het ook erg belangrijk om voor een fotovoltaïsche module van hoge kwaliteit te kiezen als er een tyfoon toeslaat.

Wind Components

Osda Solar, een wereldwijde leverancier van slimme energieoplossingen, neemt bij Osda Solar-modules altijd 'kwaliteit is de primaire productieve kracht' als uitgangspunt. Modules uit de ODA-serie zijn ontworpen met materialen van hoge sterkte en stabiele structuren, en hebben een uitstekende weerstand tegen winddruk om ervoor te zorgen dat de modules stabiel blijven in sterke windomgevingen. Na windtunneltests en simulatieanalyse is de ODA-serie ontworpen om veilig te werken bij hoge windsnelheden en effectief weerstand te bieden aan de impact van wind. De module is ook geslaagd voor de windbelastingcertificering van 2400 Pa en de sneeuwbelastingcertificering van 5400 Pa, wat aantoont dat hij bestand is tegen windbelasting.

ODA series modules

ODA series modules

De uitstekende prestaties van de Osda Solar-modules bij tyfonen zijn het resultaat van het niet-aflatende streven van het bedrijf naar kwaliteit. In de toekomst zal Alder Optoelectronics de waarden van klantgerichtheid, toewijdingsgerichtheid, voortdurende verbetering en voortdurende innovatie blijven hooghouden, en veilige, efficiënte en betrouwbare producten blijven creëren, meer waarde voor klanten creëren en bijdragen aan de mondiale energie groene transformatie Een solide kracht.

Dienst online
Laat een bericht achter